CONCILIACIÓ TREBALL-FAMÍLIA

Conciliación trabajo-familia: una perspectiva relacional

UNA PERSPECTIVA RELACIONAL: PRINCIPIS PER A LA CONCILIACIÓ TREBALL-FAMÍLIA DES DEL PENSAMENT DE KAROL WOJTYLA

Autor: Rita Cavallotti
Editorial: Editorial Académica Española

Aquesta obra és una contribució al debat sobre la conciliació treball-família realitzada des d’una perspectiva filosòfica. Què és la persona?, Què és la família?, Què és la feina?, Quin tipus de relacions es donen entre aquestes realitats? Contestant aquestes preguntes el llibre va a l’arrel del problema i proposa una sèrie d’arguments que aporten respostes conformes a la naturalesa humana.

Per a això es recorre com a marc conceptual al pensament de Karol Wojtyła-Joan Pau II. La troballa més original és l’existència d’una relació de complementarietat i recíproca dependència entre treball i família que supera la lògica del conflicte encara prevalent.

És un llibre d’interès científic per ser una aproximació antropològica al tema de la conciliació i pel profund anàlisi dels conceptes de persona, família i treball en el pensament i el Magisteri de Karol Wojtyła. L’obra és d’interès també per a qualsevol lector que tingui inquietud per un tema tan actual i rellevant com és la conciliació.

En efecte és una problemàtica que afecta dues dimensions essencials de la vida humana-família i professió- i no aconseguir la seva harmonització comporta preocupants conseqüències.

Sobre l’autora

Formació acadèmica: Dottore in Scienze Politiche per la UNIMI, Màster en matrimoni i família per la UNAV, Doctora en Humanitats per la UIC. Activitat acadèmica: Professora d’humanitats a la UIC, Coordinadora del Màster en Polítiques Familiars de l’IESF, Membre d’un grup d’investigació sobre nous models de direcció organitzativa.

  • Paperback: 232 pàgines
  • Publisher: Editorial Académica Española (Setembre 7, 2011)
  • Language: Català
  • ISBN-10: 3845490179
  • ISBN-13: 978-3845490175
© FERT 2005. Tots els drets reservats. Informació Legal