NOCES D'ARGENT (AMOR MATRIMONIAL 3)

És un fet demostrat que a través dels cursos d’Orientació Familiar, molts pares i mares de família, no només descobreixen la seva inigualable “protagonisme” en l’educació dels seus fills, sinó que també creix en ells la necessitat de viure una bona relació matrimonial per poder ser eficaços en aquesta tasca educativa.

Amb aquest programa d’educació familiar, en un clima d’amistat, els matrimonis participants troben un mitjà que els ajuda a reconèixer la situació actual de la seva vida conjugal i millorar com a persones, com esposos, com pares i la qualitat del seu “Amor Matrimonial”.

Un programa d’educació familiar dirigit als pares però que contribueix a tota la familia. Només si el matrimoni “funciona” bé, s’aconsegueix que la llar familiar sigui l’entorn apropiat que necessiten els fills per créixer com a persones.

Com tots els cursos d’Orientació Familiar deL Fert aquest programa es realitza seguint les pautes que marca el “sistema F” que utilitzant uns casos reals com a base de discussió, reuneix en grups petits a diversos matrimonis perquè en un ambient d’amistat i ple de familiaritat, analitzin, discuteixin i pensin les qüestions que s’hi plantegen.
Per fixar i extreure conclusions, es reuneixen després en unes sessions generals moderades per pares o mares de família experts en cada tema, que formen part de l’equip tècnic de recerca del Fert que treballa en col·laboració amb l’institut de la família de la “Universitat Internacional de Catalunya”. 

QUADRE TEMÀTIC

 1. Compromís de fidelitat
  1. Amor a la meitat de la vida: més cab… més cor
  2. Crisi matrimonial? Crisi de sentit
  3. Noves formes de vida
  4. El camí a fer
 2. La nostre sexualitat
  1. Aprendre a retrobar-se en aquesta nova etapa
  2. Etapa de l’edat madura o intermitja
  3. Sexualitat i canvis físics
  4. La presència dels fills grans
 3. Estima’m com vull ser estimat
  1. Un nou diàleg matrimonial
  2. Acceptació i reciprocitat
  3. Aspectes trasversals de la comunicació conjugal
  4. Comunicació i amistat conjugal
 4. Trajectories personals. Trajectòria conjugal
  1. Fer balanç
  2. Trajectòria personal i projecte comú
  3. Éxit i realització personal
  4. El destí del nostre temps
 5. El nostre estil familiar
  1. Vida de família a la relació conjugal
  2. Gestionant els canvis vitals
  3. Una bona vida matrimonial
   Director del programa: Francesc ORTIZ
© FERT 2005. Tots els drets reservats. Informació Legal