TÀNDEM (AMOR MATRIMONIAL 1)

Començar una vida familiar no és fàcil. Els joves matrimonis que avui s’embarquen en una aventura es troben amb plantejaments conjugals molt dispars i amb una notable manca de bons i constructius models.

Aquest curs d’Amor Matrimonial pretén donar a matrimonis molt joves coneixements, raons i eines per assentar amb fermesa la seva relació conjugal des dels primers moments. Un curs d’educació familiar centrat en el matrimoni.

Conquerir l’amor i molt més l’Amor Matrimonial és cosa de dos, per això oferim aquest curs a dones i homes que desitgen estimar-se plenament des dels seus diferències i que anhelen construir una vida familiar satisfactòria, estimant íntegrament.

Com tots els cursos d’Orientació Familiar de l’Fert aquest programa es realitza seguint les pautes que marca el “sistema F” que utilitzant uns casos reals com a base de discussió, reuneix en grups petits a diversos matrimonis perquè en un ambient d’amistat i ple de familiaritat, analitzin, discuteixin i pensin les qüestions que s’hi plantegen.
Per fixar i extreure conclusions, es reuneixen després en unes sessions generals moderades per pares o mares de família experts en cada tema, que formen part de l’equip tècnic de recerca del Fert que treballa en col·laboració amb l’institut de la família de la “Universitat Internacional de Catalunya”.

QUADRE TEMÀTIC

 1. El matrimoni
  1. Val la pena casar-se?
  2. Què comporta el matrimoni?
  3. Avui ja no és com abans
 2. Dones i homes
  1. La sexualitat dels homes
  2. La sexualitat de les dones
  3. Les diferents formes de plantejar-se l’amor
 3. Diàleg conjugal
  1. L’harmonia conjugal
  2. Les influències d’un món materialista
  3. La superació de les crisis
 4. La llar bombolla de felicitat
  1. La vida professional de les persones casa
  2. L’organització de la vida familiar
  3. La llar i les tasques domèstiques
 5. Conquerir l’amor
  1. Fills, esposos … i pares
  2. ¿Jerarquitzar els amors?
  3. De l’enamorament a l’amor

   Director del programa: Efrén BASTIDA

© FERT 2005. Tots els drets reservats. Informació Legal