REMANT JUNTS (AMOR MATRIMONIAL 2)

És un fet demostrat que a través dels cursos d’Orientació Familiar, molts pares i mares de família, no només descobreixen la seva inigualable “protagonisme” en l’educació dels seus fills, sinó que també creix en ells la necessitat de viure una bona relació matrimonial per poder ser eficaços en aquesta tasca educativa.

Amb aquest programa d’educació familiar, en un clima d’amistat, els matrimonis participants troben un mitjà que els ajuda a reconèixer la situació actual de la seva vida conjugal i millorar com a persones, com esposos, com pares i la qualitat del seu “Amor Matrimonial”.

Un programa d’educació familiar dirigit als pares però que contribueix a tota la família. Només si el matrimoni “funciona” bé, s’aconsegueix que la llar familiar sigui l’entorn apropiat que necessiten els fills per créixer com a persones.

Com tots els cursos d’Orientació Familiar de l’Fert aquest programa es realitza seguint les pautes que marca el “sistema F” que utilitzant uns casos reals com a base de discussió, reuneix en grups petits a diversos matrimonis perquè en un ambient d’amistat i ple de familiaritat, analitzin, discuteixin i pensin les qüestions que s’hi plantegen.
Per fixar i extreure conclusions, es reuneixen després en unes sessions generals moderades per pares o mares de família experts en cada tema, que formen part de l’equip tècnic de recerca del Fert que treballa en col·laboració amb l’institut de la família de la “Universitat Internacional de Catalunya”.

QUADRE TEMÀTIC

 1. L’Aliança de l’amor
  1. Amor humà
  2. De l’amor personal al nosaltres
  3. El matrimoni: llibertat compromesa
  4. Fidelitat conjugal i crisi matrimonial
 2. Persones sexuades
  1. Persona. Dona i home
  2. Complementarietat: masculinitat i feminitat
  3. Harmonia sexual
  4. Sexualitat humana: paternitat responsable
 3. La comunicació matrimonial
  1. Comunicació conjugal
  2. Factors enriquidors de la comunicació
  3. Emocions i sentiments
  4. Relació interpersonal: intimitat compartida
 4. Família i treball
  1. Equilibri: personal i familiar
  2. L’habitual i el normal
  3. Organització i economia domèstica
  4. Realització personal
 5. Vida de família
  1. La convivència familiar: crear llar
  2. Costums i tradicions: vida diària i oci
  3. Les influències externes: jerarquia dels “amors”
  4. L’amor matrimonial
   Directora del programa: Carolina SARRIAS
© FERT 2005. Tots els drets reservats. Informació Legal