QUI SOM

El FERT va néixer el 1.968, constituint-se en Associació en 1.973 i va ser declarada d’utilitat pública el 1.977.

L’Associació FERT ha difós i promou, amb més de 100 moderadors d’Orientació Familiar, al llarg d’aquests anys, els valors i fortaleses de la família.

El FERT utilitza diferents mitjans per anar formant a pares i mares de família. Els seus principals esforços es desenvolupen impartint els diferents Programes d’Educació Familiar, dissenyats segons les diferents etapes evolutives dels fills.

Sobrepassant fronteres milers de famílies han participat i participen en aquests cursos. Entitats i persones que defensen la família formen part de la nostra Associació.

L’Associació FERT és membre de la IFFD España i al seu torn està integrada a la International Federation for Family Development (IFFD internacional), organisme amb estatus general en l’Organització de les Nacions Unides (ONU) en temes de família i present en més de 60 països.


OBJECTIUS

  • Millorar el diàleg conjugal com a font indiscutible de la qualitat del projecte familiar, a través dels Cursos de “Amor Matrimonial”
  • Deixar clar que la responsabilitat principal en l’educació dels fills recau sobre els pares. És un dret i un deure inalienable per al desenvolupament i la millora social.
  • Potenciar la família, com a principal focus i arrel de descobriment de valors.
  • Proposar als pares de família la singularitat dels seus projectes educatius perquè aquests vagin més enllà de les modes i les pressions externes
  • Fer que totes i cadascuna de les famílies siguin interlocutores i destinatàries de les actuacions dels poders públics.
© FERT 2005. Tots els drets reservats. Informació Legal