Congrés internacional O.F. Mèxic

Del 16 al 18 d’octubre de 2015, la IFFD organitza el XIX Congrés Internacional de les famílies, amb seu a la Ciutat de Mèxic, sota el nom: “La familia, lugar de encuentro para las generaciones”.

Els congressos també estan dissenyats per facilitar l’aprenentatge de noves aptituds per promoure i dur a terme programes d’educació i orientació familiar. D’aquesta manera, els qui vulguin ser moderadors o ja ho siguin, líders d’equip o coordinadors puguin rebre més formació de persones que tenen més experiència, així com enriquir-se amb punts de vista diferents i rebre enfocaments d’ambients multiculturals de persones provinents de més de 50 països d’arreu del món.

Tota la informació relativa al congrés es troba al web: http://www.iffdcongressmexico.com/

El termini d’inscripció ja és obert.

Des de 1976 s’han anat celebrant congressos mundials cada any, o cada dos o tres anys, que han permès un notable desenvolupament de les activitats relacionades amb la família en nombroses ciutats i països dels cinc continents.

© FERT 2005. Tots els drets reservats. Informació Legal