Cursos a Les Alzines

Al col·legi Les Alzines (Girona), convençuts de l’eficàcia dels cursos de Family Enrichment, se n’ha fet una gran promoció. El consell de direcció ha tingut el suport dels MECs (matrimonis encarregats de curs) i d’altres persones que en alguna ocasió anterior han estat caps d’equip, i s’ha aconseguit que 60 matrimonis s’inscriguin als programes: Primers passos, Primeres converses, Primeres lletres i Preadolescents.

En acabar cada sessió, el col·legi ofereix un pica-pica en el qual hi ha molt bon ambient, atès que els matrimonis, sense presses, parlen de com ha anat, es poden conèixer una mica més i els equips queden per reunir-se per treballar el cas següent.

© FERT 2005. Tots els drets reservats. Informació Legal