EL PAPER DEL PARE

Bons pares n’hi ha hagut sempre i, en els nostres dies també n’hi ha igualment, i, per molt, que canviïn les coses, demà seguirà havent-n’hi també, ja que l’autèntica i genuïna paternitat -que no és només capacitat per engendrar- és un dels grans fruits del talent que tenen els homes, les persones masculines, per demostrar que saben estimar.

Tot el que ha de fer un pare de família està ja inventat, però potser en aquesta societat del segle XXI, que vol avançar i progressar en la millora de les relacions humanes, hauríem de tornar a repensar i a debatre quins són els principals ressorts de tota actuació paterna, col·laborant així eficaçment en la revaloració del paper del pare.

Aquest programa, que gira entorn del quefer paternal, planteja en els documents que conté una singular visió de la noble tasca que la «Natura» ha encomanat als homes. Va dirigit a aquelles persones masculines, homes que hi ha arreu del món, que en el dia a dia, s’esforcen per ser diligents, eficaços i estimables en la seva tasca de pare.

 QUADRE TEMÀTIC:

1. La tasca del pare

2. Saber estar amb els fills

3. El coneixament precís que necessita tenir un pare

4. El sosteniment que necessiten els nostres fills

DIRECTOR DEL PROGRAMA: TOMÀS MALMIERCA

© FERT 2005. Tots els drets reservats. Informació Legal