PRIMERES DECISIONS

PROGRAMA PER A PARES AMB FILLS DE 8 A 11 ANYS

En els últims anys de l’etapa infantil les nenes i els nens mostren una gran desimboltura en la seva relació amb l’entorn que els circumda. Això els obliga a prendre gran quantitat de decisions personals en moltes situacions diàries. Per poder triar s’ha de tenir en compte una escala de valors com a referència.

Amb aquest programa d’Orientació Familiar dels pares analitzen la importància de viure d’acord amb una escala de valors, de com transmetre’ls als fills i de com ajudar-los a conquistar-los. En aquestes edats els nens i les nenes es troben en la millor etapa infantil, en la més receptiva, per això no es pot retardar el tractar determinats temes, ni serviria fer-ho quan arribin els problemes de la pubertat o adolescència. Ara és el moment en el que les pares han de tener l’educació familiar necessària per a consolidar les viruts i els valors dels seus fills.

Com tots els cursos d’Orientació Familiar de l’Fert aquest programa es realitza seguint les pautes que marca el “sistema F” que utilitzant uns casos reals com a base de discussió, reuneix en grups petits a diversos matrimonis perquè en un ambient d’amistat i ple de familiaritat, analitzin, discuteixin i pensin les qüestions que s’hi plantegen.
Per fixar i extreure conclusions, es reuneixen després en unes sessions generals moderades per pares o mares de família experts en cada tema, que formen part de l’equip tècnic de recerca del Fert que treballa en col·laboració amb l’institut de la família de la “Universitat Internacional de Catalunya”.

QUADRE TEMÀTIC

  1. Introducció al programa Les primeres decisions en una etapa d’equilibri
  2. L’educació de la voluntat. Forjar el caràcter
  3. L’ús del temps lliure. El temps d’oci
  4. L’educació de l’afectivitat. Reflexions al voltant de l’educació per a l’amor
  5. La dimensió transcendent de l’home
  6. Autoritat i responsabilitat. Aprenent a ser lliures
    Directora del programa: Carlota OLESTI
© FERT 2005. Tots els drets reservats. Informació Legal