Sessió de formació

El 10 de novembre va tenir lloc la 1ª sessió de PAMOF del curs escolar 2017-2018, en la qual es va iniciar la 2ª part del programa FM40 (Formació de Moderadors d’Orientació Familiar, impartit per la IFFD), en el qual s’estudiarà i aprofundirà en altres 4 temes.

En aquesta ocasió, dirigit per Alicia Delgado, del Centre d’Orientació Familiar COEF, de Saragossa, la sessió va versar entorn de l’educació de dues qualitats pròpies de la dimensió racional de l’home: intel·ligència i voluntat.

En la conferència introductòria, la ponent va assenyalar la importància de potenciar en l’educant, aquelles qualitats que permeten millorar el rendiment de la seva intel·ligència, al marge de la rebuda per l’herència dels seus pares. D’altra banda, recolzant-se en un estudi que posa de manifest l’escassa influència genètica dels pares en les capacitats volitives dels seus fills, va destacar la importància de fomentar hàbits operatius tendents a desenvolupar en ells, valors i virtuts humanes.

A l’apartat pràctic es van treballar dos casos: El primer relatiu a l’estudi dels fills i el segon, sobre la influència que exerceixen altres persones fora de l’àmbit familiar.

El programa FM40 ajuda als moderadors a ampliar l’horitzó més enllà dels temes en els quals cadascun s’ha especialitzat, i a percebre una visió de conjunt dels objectius que abasta l’Orientació familiar.

© FERT 2005. Tots els drets reservats. Informació Legal