Sessions de formació per a Moderadors

Dins el pla de formació que el FERT ofereix als seus moderadors, està programada una reunió trimestral en la qual s’imparteix una conferència sobre temes d’actualitat o en què s’aprofundeix en diferents aspectes sobre la família i la persona, o bé tenen sessions de treball, per programes, per la contínua actualització i revisió de continguts.

El passat dimarts 22 de març, va tenir lloc la 2a sessió de PAMOF (Programa de Actualización para Moderadores de Orientación Familiar) a les aules de la UIC.

La sessió va començar amb la conferència pronunciada pel Dr. Fernando Sánchez Costa, Doctor en Història Contemporània i professor d’Antropologia de l’Educació i de Filosofia de l’Educació a la “Universitat Internacional de Catalunya”, amb el títol “Antropologia de la llibertat: autodeterminació personal, alliberament del jo i necessitat d’orientació vital”.  La primera idea que va transmetre, explicant-la a través de la lluita d’ Èdip amb l’esfinx, és que són les idees les que mouen el món. L’home prudent és el que pensa i per això pot seguir avançant a la vida.

En l’adolescència es produeixen els primers creuaments de camins i en ella s’ha de començar a decidir en quina direcció volem prendre’ls. Només l’home és l’únic ésser que sembla tenir capacitat per allunyar-se del caos. Serà que és lliure? La condició de l’ésser humà és d’indeterminació total i en ella se sosté la condició d’éssers lliures. L’home és capaç de convertir qualsevol acció humana, fins i tot les que provenen de les seves necessitats més bàsiques en Cultura, com el menjar. Això ens fa veure que indefectiblement la persona es veu obligada a ESCOLLIR, a ser lliure.

El sentit de la llibertat ens porta a autodeterminar-nos; l’home arriba a ser ell mateix a poc a poc i la lògica de la llibertat ens condueix a fonts d’orientació don deriva que tota orientació ha de tenir com a finalitat millorar l’ús de la nostra llibertat. Ens va parlar a continuació de la relació que necessàriament s’ha de donar entre llibertat i autoritat, per acabar parlant de l’educació i de com només a través d’aquesta és possible assolir un correcte i ple ús de la nostra Llibertat.

A la segona part del PAMOF, Josep Vilà, Moderador i Director del programa per a joves “Projecte Personal”, va fer una presentació dels continguts, va explicar amb quins paràmetres s’ha anat elaborant i les primeres experiències dels dos cursos actualment en marxa.

© FERT 2005. Tots els drets reservats. Informació Legal